Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Administratorem Państwa danych osobowych jest BUGLO Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (75-209) przy ul. Bojowników o wolność i demokrację 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886974, o numerze NIP 5272952059

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail, w celu przedstawienia oferty handlowej, w związku z art. 6 ust. 1 lit a) - dobrowolna zgoda, Rozporządzenia RODO.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Państwa danych znajdziecie Państwo:
w siedzibie: BUGLO Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Koszalin (75-209), ul. Bojowników o wolność i demokrację 4 albo na naszej stronie internetowej: www.buglo.pl

Pozostałe posty

X

Buglo