Aktualności

Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia prowadzące do zwiększania liczby trwałych miejsc pracy.

25-11-2016

Wartość całkowita projektu: 5 424 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 984 500,00 zł

Cele i efekty projektu:

Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. komandytowa to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Firma wypracowała bogatą bazę odbiorców oraz lojalnych kontrahentów, zapewniających zbyt na oferowane wyroby. Z uwagi na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost wolumenu sprzedaży (w tym wzrastający popyt ze strony odbiorców zagranicznych) właściciele spółki zidentyfikowali potrzebę utworzenia nowego zakładu produkcyjnego wraz z zakupem nowych środków trwałych.

Przedmiotem projektu będzie zakup następujących aktywów, które wejdą w skład majątku przedsiębiorstwa: a) grunt b) hala produkcyjna c) wycinarka laserowa d) tokarka. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących rezultatów: - podniesienie innowacyjności, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie ponadregionalnym; - wzrost zatrudnienia o 10 etatów, przyczyniających się do wygenerowania korzyści społecznych poprzez zmniejszenie bezrobocia w obszarze realizacji inwestycji; - rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

poprzednie następne powrót