×

Wynik realizacji projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia prowadzące do zwiększania liczby trwałych miejsc pracy”.

Informujemy, że w dniu 23.02.2018 r., w wyniku realizacji projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia prowadzące do zwiększania liczby trwałych miejsc pracy” (Umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.06.00-32-0003/16-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsiębiorstwo BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o. Sp. komandytowa wprowadziło do oferty innowację produktową: złącze systemowe.

Produkt pozwala na łatwe, estetyczne i trwałe łączenie elementów placów zabaw. Uniwersalny uchwyt typu gniazdo-port o określonej nośności mechanicznej, pozwala na sztywne łączenie detali wyposażonych w elementy systemu.

Złącze systemowe jest zamykane i otwierane specjalnym kluczem. Ponadto, nie wymaga konserwacji. Złącze systemowe znajduje zastosowanie w przypadku wyrobów charakteryzujących się budową modułową, wymagająca łączenia zróżnicowanych elementów w jeden spójny system.

Najbardziej widocznym przykładem zastosowania produktu są wewnętrzne place zabaw, w których złącze systemowe może zostać użyte do łączenia kilku elementów w sposób pozwalający na oszczędność powierzchni, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. W celu uzyskania szczegółów technicznych oraz złożenia zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.buglo.pl/kontakt.html

Pozostałe posty

X

Buglo